Sürdürülebilirlik

Dönmez Debriyaj enerji tasarrufu ve sürdürebilirlik odağında üretim yapmaya ve ilerlemenin yolu olmaya devam ediyor.

Tüm faaliyetlerimiz sırasında paylaştığımız çevreyi, doğal kaynakları, çalışanlarımızın, yakın toplumun sağlığını ve güvenliğini korumak temel amacımızdır. İş Sağlığı Güvenliği ve çevre ile ilgili yasa ve yönetmelik gerekliliklerini yerine getirmek. Çalışanlarımızın çalışma koşullarını sürekli olarak iyileştirmek için kazalara ve meslek hastalıklarına karşı sağlık ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve eğitmek. Doğayı korumak için, öncelikle hammadde, enerji ve su olmak üzere doğal kaynakların kullanımını sürekli olarak azaltmak ve en verimli şekilde kullanmak. Tüm çalışanlarımızın ve temsilcilerimizin katılımı ile çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemimizi düzenli bir şekilde gözden geçirmeyi ayrıca sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Dönmez debriyaj olarak karbon ayak izini azaltma amacıyla çevreye ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığına, güvenliğine verdiğimiz önemi her zaman sürdüreceğiz! Hedefimiz kaynaklarımızı etkin, verimli ve çevreye duyarlı kullanarak, uluslararası kalite standartlarına uygun ürün ve hizmet üreterek, Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli geliştirerek, iç ve dış müşteri memnuniyetinin sürekliliğini güvence altına almaktır.

Bilgi varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri; tanımlamayı, değerlendirmeyi, ortadan kaldırmayı ve sürekli iyileştirmek. “Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik ve Sürdürülebilirlik” ilkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarımızı yönetmeyi ve süreç performanslarını ölçmek. Kapsam dâhilindeki tüm iş süreçlerimiz ve faaliyetlerimizde, bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek kesintileri en aza indirmek. Gerçek ya da olası tüm ihlalleri rapor etmek, ihlale sebep olan uygunsuzlukları tespit ve tekrarını engelleyici önlemleri almak. Bilgi güvenliği bilincini sağlamak ve arttırmak için tüm ilişkili süreç sahiplerine ve çalışanlarına gerekli ve nitelikli eğitimleri sağlamak. Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlara, mevcut standartlara ve 3. taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan anlaşmalara göre BGYS faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi, amaç ediniriz.