Sürdürülebilir Geleceğin İnşası; Yeşil Üretim ve Müşteri Değeri

Mubin Murat GÖK

15-08-2021

Blog

Sürdürülebilir Geleceğin İnşası; Yeşil Üretim ve Müşteri Değeri 

"Müşteri Değeri, Basit Anlamıyla Toplam Müşteri Faydası ile Toplam Müşteri Maliyeti Arasındaki Farktır."

Günümüzde işletmeler, sadece kâr elde etme amacının ötesine geçerek, toplumsal ve çevresel sorumluluklarını da yerine getirmeye odaklanmaktadır. Bu bağlamda, yeşil üretim ve müşteri değeri kavramları, iş dünyasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yeşil üretim, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim süreçlerini içerirken, müşteri değeri ise müşteri memnuniyetini artırmayı ve uzun vadeli müşteri ilişkilerini güçlendirmeyi hedefler. Bu iki kavram arasındaki bağ, hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli sonuçlar doğurabilir.

Yeşil üretim, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını, enerji verimliliğini artırmayı ve atıkları minimize etmeyi içerir. Bu uygulamalar sadece çevreye duyarlılık göstermekle kalmaz, aynı zamanda işletmelerin maliyetlerini düşürmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine de yardımcı olabilir. Bu noktada, tüketicilerin çevresel etkileri düşünme eğiliminde olmaları, yeşil üretim uygulamalarını benimsemeyi tercih ettikleri anlamına gelir.

Şirketler, tüm süreçlerine müşterileri dâhil etmek isterler. Bunu yaparken temel hedefleri; faydayı tüm birimlerin ortak çalışması sonucu oluşturmaktır. Ürün veya hizmetin fikir aşamasından başlayarak, tasarım, satın alma, üretim, finans, kalite, pazarlama, satış ve satış sonrası tüm birimler bu sürecin tam ortasında yer alırlar. Hepsinin ortak amacı müşteriyi memnun edecek toplam faydayı artırmaktır. Bu sebeple bu iş, sadece müşteri ile temasta olan birimlerin değil; tüm birimlerin ortak işidir. Her bir birim, tüm süreç boyunca müşteri ile temas hâlinde olarak talep ve isteklere birinci elden cevap üretmeye çalışır.

Tasarım ekiplerinin amacı Ar-Ge birimi olarak sadece üretime destek olmak değil; aynı zamanda pazarda ilgi görecek ürün ve hizmeti de sunmaktadır. Bu sebeple sahaya inerek talep ve istekleri yerinde gözlemlemek üretilecek hizmet ve ürünün müşteri için faydasını artıracaktır. Yine aynı şekilde üretim ekipleri üretim aşamasında sahada gözlemlerine ve taleplerine uygun üretim standartları geliştirerek ürün performansını artırırken ortaya çıkacak maliyetleri de en aza indirme amacındadır. Satın alma ekipleri sürdürülebilir kalitede ürün ve hizmetin sağlanması için geliştirdikleri tedarikçi yönetim teknikleri ile en uygun hammadde ve fason hizmetini en uygun maliyetle üretim sürecine hazırlamaktadır.

Günümüz dünyasında, üretim merkezli anlayış yerini müşteriyi tüm süreçlerin ortasına koyan bir yapıya bırakmıştır. Finans, kalite, pazarlama ve satış bir bütün hâlinde müşterinin faydasına olacak çözümler ile bir yandan tüketicileri müşteri olmaya ikna etmeye çalışmakta, diğer yandan ise mevcut müşterilere sundukları ürün veya hizmetlerin maliyetini en azından sabit tutarak ya da azaltarak müşteri lehine faydayı artırmayı amaçlamaktadır. Satış sonrası hizmetler ile mevcut müşterilere sorunsuz ürün ve hizmet için her an yanında oldukları hissini vererek müşteri gözünde güven yaratmaktadırlar. Burada amaç müşterinin aldığı ürünü sürekli olarak daha uygun maliyetle aldığı hissini oluşturmaktır. Bu aksiyon, müşteri gözünde memnuniyet ve bunun sonucunda sadakati yaratacaktır.

Bir diğer konu müşterinin bu hizmet ve ürüne ulaşmak için harcadığı zamandır. İstek ve taleplere ne kadar hızlı cevap üretilebilirse müşterinin o ürün ve hizmete olan olumlu bakışı da o kadar iyi olacaktır. Kurumsal kimliğe olan olumlu bakış müşterinin gözünde değeri artıracak, markaya olan ilgiyi destekleyecektir.

Günümüz dünyasında benzer ürün ve hizmetler, benzer firmalar tarafından sürekli üretilmektedir. Müşterinin bizi tercih etmesi adına fark yaratacak her hamle müşterinin zihninde duygusal bir fayda oluşturabilecektir. Bu durum müşteri gözünde imaj değerimizin olumlu anlamda artmasına sebep olacaktır.

Küresel rekabetin arttığı günümüzde müşteri talepleri her geçen gün değişmektedir. Güncel kalmak için müşteriye her zaman yakın olmak, ürün odaklı değil müşteri odaklı çözümler sunmak bizi rakiplerimizden ayrıştırarak müşteri gözünde değerimizi artıracaktır. Tüketicinin müşteri olma yolculuğu kadar müşteri olarak kalma yolculuğu da uzundur. Planlı ve sürekli ilgi içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. Yeni müşteri elde etmek, mevcudu korumaktan daha fazla maliyetlidir. En iyi müşterinin mevcut sahip olduğumuz müşteri olduğunu da unutmamak önemlidir. Müşteri ile kurulan bağ ve ilişki sayesinde süreklilik sağlamak daha kolay olacaktır. Burada temel amaç mükemmel olan mevcudu sürekli geliştirmek ve yeni müşteriler ile markaya olan ilgiyi artırmaktır.

Yeşil üretim, çevre etkileri düşük girdiler kullanarak verimli ve çok az veya sıfır atık içeren, kirlilik oluşturmayan üretim süreçlerinden oluşur. Tasarımıyla, üretimiyle ve kullanımıyla çevreye olan negatif etkileri en aza indirilen ürünlerin yaratılması çevre hassasiyeti yüksek tüketici ve müşteri grubunda ürün ve hizmet seçimini etkilemektedir. Küresel ısınmanın etkilerinin fazlasıyla hissedildiği günümüzde, çevre hassasiyeti yüksek üretim teknikleri ile pazara sunulan ürün ve hizmetler tercih edilir hâle gelmiştir. Ülke yönetimlerinin uygulamaya aldığı düzenlemeler ile çevre hassasiyeti olan yeşil üretimler teşvik edilmektedir. Uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için çevrenin korunmasında proaktif ve yenilikçi davranan şirketler yeşil üretim teknikleri kullanarak hem müşteri değeri yaratmaya hem de küresel ısınmanın negatif etkilerini azaltmaya çalışmaktadır.

Dönmez Debriyaj çevre hassasiyetli yeşil üretim felsefesi ve müşteri odaklı yaklaşımları ile "Müşteri Değeri"... yaratmanın sadece satış ve pazarlama ekipleri ile sınırlı olamayacağından yola çıkarak tüm süreçlerine müşterilerini, “paydaşlarını” dâhil ederek çalışmalarına devam etmektedir.


İlgili haberler

Blog

Otomotiv ve İmalat Sektöründe Kalite Yönetim Sisteminin Önemi

Haberin Devamı...
Blog

Tutkulu Yolculuklar: Yelken

Haberin Devamı...
Blog

Tutkulu Yolculuklar: Olympos

Haberin Devamı...
Blog

Seramik Sanatı ve Tarihi Geçmiş

Haberin Devamı...
Blog

Türk Kadın Ressamlar

Haberin Devamı...
Blog

Dijital Dönüşüm Nedir?

Haberin Devamı...
Blog

Bonsai Tarihi

Haberin Devamı...
Blog

Stratejik Marka Yönetimi

Haberin Devamı...
Blog

Bilgi Güvenliği

Haberin Devamı...
Blog

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi

Haberin Devamı...
Blog

Sürdürülebilir Geleceğin İnşası; Yeşil Üretim ve Müşteri Değeri

Haberin Devamı...
Sonraki Haber
Önceki Haber